RTM RADIO 6 VOICE MODELS
Tamil Voice Models

 • Hemalatha.S
  Email:latha500@hotmail.com
 • Kumaran.S
  HP:012-2399041
  Emai:iniyan78@hotmail.com
 • Krishnamoorthy.K
  Email:krish72@po.jaring.my
 • So.Paranjothy
 • K.Kalaichelvi
 • Selvam
 • Kanna Simmathiri
  HP:012-5607003
 • Loga Naidu
 • Thanggamani
  HP:016-2916919
 • Karu Karthik
 • P.K.Samy
 • T.Gunasegaran
 • Balamani
 • V.Chandrasuria
  Email:vchandra@chennai.net
 • Puspadevi
 • Balabaskaran
 • Vythiyanathan
 • Valarmathi
 • P.Suppaiah
  Email:psuppiah@tamilnadu.net
 • S.Santha
  Tel:603-22737922(H)
 • Meena Kumari
 • Thiagarajan
  HP:016-3935416
 • Gunse
 • Satya

  Asan Gani
  HP:012-2227644
 • Bama
 • V.Arumugam
 • Chandraboss
 • Kamalasaraswathy Rajendran
  Email:kamalasaras247@tamilnadu.net
 • Mydin Sultan
  HP:012-2902057
 • M.Viwekanandan
  Tel:603-60914295(H)
  Email:dska2001@hotmail.com
 • Re.Shanmugam
  Tel:603-78745858(H)
 • Kala
 • Hawa Natchiya
 • L.Raman
  HP:012-3702306
  Email:kumaran15@hotmail.com
 • M.Perumal
 • Murugesu
 • S.A.Batumalai
 • Satchithanantham
 • Gloria Nirmaladevi
 • S.Vairackannu

      • Teen Voice Models(-18)

      • Yogashree(8)
      • Laveenraaj(11)
      • Shamaakumar(13)
      • Priyadarsini(14)